PENSION FOR AKADEMIKERE

P+ blev oprettet 18. juni 2015 og er administrationsfællesskab for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) og Ingeniørernes Pensionskasse (DIP).

P+ varetager alle administrative funktioner for JØP og DIP og deres mere end 92.000 medlemmer, herunder fælles medlemssystem og investeringsfællesskab. De to pensionskasser har tilsammen 120 mia. kr. i forvaltning. Administrationsfællesskabet er indgået for at sikre stordriftsfordele og højest mulig kvalitet i ydelserne til medlemmerne af de to pensionskasser

Medlemmerne af DIP og JØP vil fortsat være medlemmer af de to selvstændige pensionskasser og bevare deres opsparing og investeringer der. Men samtidig vil de nyde godt af de stordriftsfordele, administrationsfællesskabet giver på både investeringsfronten og i forhold til administrationsomkostninger

På det organisatoriske niveau har DIP og JØP hver sin bestyrelse, formue og identitet, ligesom medlemmerne har deres opsparing og investeringer i de to respektive selskaber.

Vælg Pensionskasse
DIP Logo
JØP Logo
P+ | Dirch Passers Allé 76 | DK-2000 Frederiksberg | kontakt@pplus.nu